Επικοινωνία

Μπορείτε να μας στείλετε τις δικές σας προτάσεις, για οποιαδήποτε δράση εταιρικής ευθύνης ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο.