Το Betsson Foundation στήριξε για ακόμη μια φορά τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε) διοργανώνοντας  την εκδήλωση με θέμα: «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Ανάπτυξη» η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία με περισσότερους από 70 συμμετέχοντες την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024, στον χώρο του Betsson Hub, στην Θεσσαλονίκη.

 

 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες στον τομέα της Ενέργειας και συγκεκριμένα της συμμετοχής των γυναικών στις Ενεργειακές Κοινότητες.

Τονίστηκε ιδιαίτερα η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των γυναικών στον τομέα αυτόν, προάγοντας την ισότητα των φύλων και διευκολύνοντας την ενσωμάτωση τους σε κοινότητες που ασχολούνται με την ενέργεια.  Η ενίσχυση των γνώσεων μας στην ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον κοινότητας αποτελεί καθήκον όλων μας.

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, θέλοντας να φέρει τις συμμετέχουσες ένα βήμα πιο κοντά στον τομέα των Ενεργειακών Κοινοτήτων ανέλυσε τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 -Τι είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες και τα είδη τους.  

-Ποιος/Ποια μπορεί να συμμετέχει σε μια Ενεργειακή Κοινότητα.  

-Το ισχύον νομικό πλαίσιο  

-Μελέτη Καλής Πρακτικής WEnCoop 

-Βασικές αρχές Διαχείρισης Ενεργειακών Κοινοτήτων 

-Μάθετε πως μπορείτε να μηδενίσετε το τιμολόγιο του ρεύματος σας

 

Με την υποστήριξη του Betsson Foundation